Η κυκλοφωσφαμίδη (CTX) είναι ένας αντικαρκινικός παράγοντας που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία πολλών κακοηθειών. Ωστόσο, κατά την αγωγή, προκαλεί σοβαρές παρενέργειες, που οφείλονται στην οξειδωτικά της δράση. Με δεδομένο ότι η πρόπολη. έχει σαφείς και γνωστές αντιοξειδωτικές ιδιότητες, δοκιμάστηκε από τους ερευνητές αυτής της μελέτης ως αντίδοτο σ’ αυτές τις παρενέργειες.

Σαράντα οκτώ αρσενικοί ποντικοί ράτσας Swissalbino χωρίστηκαν σε τέσσερις ομάδες. Στην ομάδα 1 έγινε ενδοπεριτοναϊκή (ip) έγχυση 200 ml αλατούχου ρυθμιστικού φωσφορικού άλατος (PBS). στην ομάδα 2 εγχύθηκαν 100 mg / kg πρόπολη την ημέρα, στην ομάδα 3 εγχύθηκε μία εφάπαξ δόση CTX (200 mg / kg), και στην ομάδα 4 εγχύθηκε μία εφάπαξ δόση CTX (200 mg / kg) ακολουθούμενη από έγχυση πρόπολης (100 mg / kg) για 7 συνεχόμενες ημέρες. Μετά από 12 ημέρες, οι ποντικοί αφαιμάχθηκαν και στη συνέχεια θανατώθηκαν για να αναλυθούν διάφορες αιματολογικές, βιοχημικές και ιστολογικές παράμετροι.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι στην ομάδα 3 όπου έγινε έγχυση CTX αυξήθηκαν τα επίπεδα της αμινοτρανσφεράσης, της αλανίνης (ALT), της ασπαρτικής αμινοτρανσφεράσης (AST), της ουρίας και της κρεατινίνης ενώ μειώθηκαν ο συνολικός αριθμός των λευκών αιμοσφαιρίων (WBCs) και αιμοπεταλίων. Επιπλέον, παρατηρήθηκαν σοβαρές ιστολογικές αλλοιώσεις του ήπατος και των νεφρών.

Οι ποντικοί της ομάδας 4, στους οποίους έγινε έγχυση με CTX και ακολούθως με πρόπολη, έδειξαν βελτίωση στα επίπεδα της ALT. AST, ουρίας, κρεατινίνης, λευκών αιμοσφαιρίων και αιμοπεταλίων. Επιπλέον, η ιστολογική εικόνα του ήπατος και των νεφρών ήταν σημαντικά βελτιωμένη.

Συμπερασματικά, η πρόπολη θα μπορούσε να θεωρηθεί ένας αποτελεσματικός παράγοντας για την αντιμετώπιση των παρενεργειών από την αγωγή με κυκλοφωσφαμίδη.

Sabry A. El-Naggar, Abeer A. Alm-Eldeen, Mousa 0. Germoush. Kama! E El-Boray. and Hassan A. Elgebaly. Ameliorative effect of propolis against cyclophosphamide-induced toxicity in mice Pharm Biol, October 7,20M, doi:10.3109/13880209.2014.914230

Πηγή : Μελισσοκομικό Βήμα

 

Κερδίστε έκπτωση 15%

Αφήστε τα στοιχεία και κερδίστε το ΔΩΡΟ σας!

Ευχαριστούμε για την εγγραφή.

Κερδίστε έκπτωση 15% & δείτε το VIDEO

Αφήστε τα στοιχεία και κερδίστε το ΔΩΡΟ σας!

Ευχαριστούμε για την εγγραφή.

Κερδίστε eBOOK

Αφήστε τα στοιχεία και κερδίστε το eBook με συμβουλές και λύσεις για τη μελισσοκομία!

Ευχαριστούμε για την εγγραφή.

Κερδίστε έκπτωση 15%

Αφήστε τα στοιχεία και κερδίστε το ΔΩΡΟ σας!

Ευχαριστούμε για την εγγραφή.

Κερδίστε έκπτωση 15%

Αφήστε τα στοιχεία και κερδίστε το ΔΩΡΟ σας!

Ευχαριστούμε για την εγγραφή.

Κερδίστε έκπτωση 15%

Αφήστε τα στοιχεία και κερδίστε το ΔΩΡΟ σας!

Ευχαριστούμε για την εγγραφή.

Κερδίστε έκπτωση 15%

Αφήστε τα στοιχεία και κερδίστε το ΔΩΡΟ σας!

Ευχαριστούμε για την εγγραφή.

Μπείτε στη λίστα μας για Ενημερώσεις!

Εγγραφείτε στη λίστα μας για ενημερώσεις και νέα προϊόντα της εταιρίας μας.

Ευχαριστούμε για την εγγραφή!