H νομαδική μελισσοκομία πριν την έλευση της σύγχρονης κυψέλης.

 

Η μεταφορά των μελισσιών από τόπο σε τόπο αε αναζήτηση μελισσοΒοσκών, που στις μέρες μας (Βοηθούμενη από την ύπαρξη μέσων και τρόπων εύκολης μεταφοράς)θεωρείται σχεδόν αναγκαιότητα, ήταν γνωστή ήδη από την αρχαιότητα.

Ορισμένοι μελισσοκόμοι φαίνεται αντελήφθησαν ότι ορισμένες περιοχές δεν ήταν σε θέση να προσφέρουν τροφήγια την ομαλή ανάπτυξη και αξιοποίηση των μελισσιών καθ’ όλη τη διάρκεια της μελισσοκομικής χρονιάς, θα πρέπει να διαπίστωσαν επίσης πως μεταφέροντας τα μελίσσια, συγκεκριμένες περιόδους σε περιοχές με πλούσια νεκτοροέκκριση, τα αποτελέσματα ήταν συνήθως τέτοια που δικαιολογούσαν τον πρόσθετο κόπο αλλά και το όποιο ρίσκο. Κάπως έτσι πιστεύουμε πως ξεκίνησε να εφαρμόζεται η νομαδική λεγάμενη μελισσοκομία, η οποία ωστόσο, για μια μεγάλη σειρά από λόγους, με σπουδαιότερο ίσως τ   ο γεγονός πως η μελισσοκομία σπάνια υπήρξε μοναδικό ή κύριο επάγγελμα, δεν έτυχε ευρείας αποδοχής.

Οι παλαιότερες γνωστές αναφορές σε μεταφορές μελισσών εντοπίζονται σε ελληνικούς παπύρους της εποχής των Πτολεμαίων (από το λεγόμενο «Αρχείο του Ζήνωνα» που ανάγεται στα μέσα του 3ου π.Χ. αιώνα) και αφορούν Βέβαια στην Αίγυπτο. Από τα γραφόμενα στους εν λόγω παπύρους γίνεται φανερό πως για τις μεταφορές των μελισσιών χρησιμοποιούνταν γαϊδούρια και πως οι μετακινήσεις αυτές δεν μπορούσαν να διενεργηθούν από τον ένα νομό της περιοχής σε άλλον, παρά μόνο στις περιπτώσεις που υπήρχε επίσημη συγκατάθεση.

Ο λόγος ήταν η αποτροπή οποιοσδήποτε μυστικής διαρροής μελισσοκομικών προϊόντων και κατά συνέπεια η διαφυγή των φόρων τους (ChouliaraRaios, 1989: 70· Χουλιαρά Ράιου, 2000). Παρόλο που στους παπύρους δεν γίνεται λόγος για τον τύπο των μεταφερόμενων κυψελών, μπορούμε Βάσιμα να υποθέσουμε που πρόκειται για οριζόντιες πήλινες ή χωμάτινες(από ξεραμένη στον ήλιο λάσπη) που χρησιμοποιούνταν στην Αίγυπτο διαχρονικά.

Πολύτιμα στοιχεία για πρακτικές νομαδικής μελισσοκομίας απαντούν και σε λατίνους συγγραφείς. O Κολουμέλλας [De Re Rustica, IX,14,1920), παραπέμποντας στον Κέλσο, το έργο του οποίου έχει χαθεί, κάνει λόγο για μελίσσια από την Αχαΐα τα οποία μεταφέρονταν για νομή στην Αττική και την Εύβοια, ενώ το ίδιο συνέβαινε και σε νησιά, με μελίσσια των Κυκλάδων να μεταφέρονται στην Σκύρο. Στη Σικελία, μελίσσια από όλο το νησί μετακινούνταν στη, φημισμένη για το υπέροχο μέλι της, Ύμβλα. Μας πληροφορεί επίσης για τις συμβουλές του Κέλσου, σύμφωνα με τις οποίες οι μεταφορές θα έπρεπε να διενεργούνται μόνο κατά τη διάρκεια της νύχτας και χωρίς ταρακούνημα των μελισσιών.

Κατά τον Πλίνιο τον ΠρεσΒύτερο (Naturalis Historia, XXI,43) μεταφορές κυψελών με μουλάρια διενεργούνταν την εποχή του (23 79 μ.Χ.) στη σημερινή Ισπανία. Αναφέρει επίσης μεταφορές μελισσιών με βάρκες στον ποταμό Πάδο της σημερινής Ιταλίας, τις οποίες οι μελισσοκόμοι της παρόχθιας Hostilia χρησιμοποιούσαν ως κινητά μελισσοκομεία. Μετακινούσαν τις Βάρκες τη νύχτα, όταν απαιτούνταν, σε απόσταση πέντε περίπου μιλίων και συνέχιζαν έτσι έως ότου οι Βάρκες, υπό Βάρος του συλλεγμένου μελιού, Βυθίζονταν έως το ύψος σχεδόν του νερού.

Τότε, επέστρεφαν στη Βάση τους για τη Iτρύγο. Κάτι αντίστοιχο συνέβαινε και στον Νείλο. Στα τέλη του 14ου (μ.Χ.), το αργότερο, αιώνα, όπως μας ενημερώνουν οι Άραβες συγγραφείς Αί Darr _(II, 403) και Αί Maqrizi (55), οι μελισσοκόμοι της περιοχής φόρτωναν τις κυψέλες σε βάρκες που τις μετακινούσαν από τον ένα τόπο στον άλλο αναζητώντας μελιτοφορίες. Όταν έφταναν σε κατάλληλη τοποθεσία τα μελίσσια εκμεταλλεύονταν την ανθοφορία παραμένοντας όμως πάνω στις Βάρκες (Fan;1968). Παρόμοια είναι και η περιγραφή του Γάλλου προξένου στο Κάιρο DeMaillet τετρακόσια σχεδόν χρόνια αργότερα, το 1735, όπως και αυτές των Niebuhr και Savary που ακολούθησα (Lemeunier, 2005).

Στο Αιγαίο και συγκεκριμένα στα παράλια της Μικρός Ασίας, Έλληνες μελισσοκόμοι, όπως μας πληροφορεί το 1790 ο ΑΒΒάς Delia Rocca (Τ. ΙΙΙ: 461) μετέφεραν τα μελίσσια τους δια θαλάσσης από ακτή σε ακτή προς εκμετάλλευση μελισσοβοσκών.

Η Ελλάδα είναι μια από τις λίγες εκείνες περιοχές όπου απαντούσαν επαγγελματίες μελισσοκόμοι κατά την παραδοσιακή άσκηση της μελισσοκομίας, μελισσοκόμοι δηλαδή που είχαν μοναδικό ή κύριο επάγγελμα τη μελισσοκομία. Γίνεται λόγος κυρίως για μελισσοκόμους της Χαλκιδικής, της Θάσου σου και της Αττικής (αναφέρομαι στους Κουντουριώτες) οι οποίοι ασκούσαν την ομαδική μελισσοκομία.

Οι Χαλκιδικιώτες χρησιμοποιούσαν επίστομα κοφίνια με επίπεδη οροφή, τα οποία είχαν όμως, ανά περιοχές, διαφορετική χωρητικότητα. Αυτά της Κασσάνδρας και του Αγίου Όρους ήταν μεγαλύτερα (περί τα 40 λίτρα), ενώ τα αντίστοιχα της Αρναίας και των ηπειρωτικών αισθητά μικρότερα, στα 22 περίπου λίτρα (Τυπάλδος Ξυδιάς, 1927·. 21).Η διαφοροποίηση αυτή οφειλόταν στο διαφορετικό μέσο μεταφοράς τους. Οι Κασσανδρινοί μετέφεραν δια θαλάσσης(στην ακτή προορισμού χρησιμοποιούνταν, αναλόγως, κάρα, ζώα ακόμη και, από κάποια στιγμή και μετά, σιδηρόδρομος).

Αντιθέτως, οι των ηπειρωτικών χρησιμοποιούσαν (ελλείψει δρόμων) αποκλειστικά υποζύγια (μουλάρια κατά Βάση) για αυτό και τα κοφίνια τους ήταν μικρότερα και συνακόλουθα ελαφρύτερα (ΕΙΚ. 1). Στην εξοικονόμηση Βάρος έπαιζε ρόλο και το υλικό κατασκευής: ως υφάδι στα κασσανδρινά κοφίνια χρησιμοποιούνταν λυγαριά, ενώ σε αυτά των ηπειρωτικών σχίζες καλαμιού. Το αποτέλεσμα ήταν πως τα κασσανδρινά ζύγιζαν γύρω στις πέντε οκάδες, ενώ αυτά των ηπειρωτικών μόλις τρεις.

Η παλαιότερη αναφορά για διενέργεια μεταφορών είναι του 1830 και την οφείλουμε στον Εγγλέζο διπλωμάτη και περιηγητή David Urquhard [1839, V. II:125), ο οποίος αναφέρεται σε θαλάσσιες μεταφορές μελισσιών στους κόλπους περί τη Χαλκιδική. Δεν χωρά αμφιβολία ωστόσο πως η πρακτική της νομαδικής μελισσοκομίας στην περιοχή ήταν πολύ παλαιότερη. Στα 1873,σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Ερμής (Ανώνυμος, 1876), η οθωμανική διοίκηση, διαπιστώνοντας μάλλον την ύπαρξη εσόδων από τη νομαδική άσκηση της μελισσοκομίας, επέβαλε πέραν φυσικά της δεκάτης Βαρύφόρο για κάθε μεταφερόμενη κυψέλη στη Χαλκιδική, που ανερχόταν σε ένα γρόσι για έκαστη!

Οι Χαλκιδικιώτες μετέφεραν (ΕΙΚ. 2)τα μελίσσια τους στον μυχό του Στρυμονικού, στον κάτω ρου του Στρυμόνα, στην περιοχή Νιγρίτας και Βρωμολιμνών, πέριξ των λιμνών Λαγκαδά και ΒόλΒης, στην περιοχή της Καλαμαριάς, στις εκβολές των ποταμών Αλιάκμονα, Λουδία, Αξιού και Γαλλικού, στην πεδιάδα του Αξιού, περί τη λίμνη Γιαννιτσών και στα δυτικά παράλια του Θερμαϊκού στις υπώρειες του Ολύμπου, της Όσσας και στις εκβολές του Πηνειού (Τυπάλδος Ξυδιάς, 1927: 1319· Eckert,1943:35).

Οι θάσιοι μελισσοκόμοι χρησιμοποιούσαν τον μικρό τύπο του χαλκιδικιώτικου κοφινιού, άλλωστε από εκεί, από τις μελισσοκομικές πανηγύρεις Ιερισσού και Λιμπσάσντας (Μαυροφρύδης,2009), προμηθεύονταν κάθε χρόνο, εξαιτίας κυρίως του ιδιάζοντος τρόπου τρυγητού που εφάρμοζαν, το 1/3 περίπου των μελισσιών τους.

Ο γερμανός αρχαιολόγος A. Conze (I860: 2627), ο οποίος βρέθηκε στη Θάσο το 1858, αναφέρει πως όταν έφτανε ο Ιούνιος οι μελισσοκόμοι μετέφεραν τις κυψέλες τους στην αντικρινή ακτή και ύστερα από δυο μήνες τις έφερναν πάλι πίσω στο νησί (για την εκμετάλλευση Βέβαια του μελιτώματος των πεύκων). Οι μεταφορές διενεργούνταν με ζώα από τα διάφορα χωριά έως την παραλία, από εκεί με καΐκια (ιστιοφόρα παλαιότερα, «γκαζολίνα» αργότερα] για το πέρασμα της θάλασσας και στη συνέχεια άλλο μέσο (συνήθως κάρα, φορτηγά στην πορεία) έως τον τόπο εγκατάστασης του μελισσοκομείου (Τοπαλίδης,1940). Οι περιοχές τις οποίες εκμεταλλεύονταν ήταν: π πεδιάδα της Χρυσούπολης, η περιοχή των Φιλίππων, η περιοχή Ορφανού, ο Σταυρός Χαλκιδικής, το Άγιο Όρος, μέσω του Πόρτο Λόγους η πεδιάδα της Ξάνθης, ενώ γύρω στις αρχές του 20ου αιώνα ξεκίνησαν να μεταφέρουν και στη Σαμοθράκη (Τυπάλδος Ξυδιάς, 1927:30,33 Stojanov, 1942).

Στην Αττική οι Κουντουριώτες μελισσοκόμοι εξαιτίας της ύπαρξης αμαξιτών δρόμων μετάφεραν τις κυψέλες τους (μεγάλα επίστομα κοφίνια με σχεδόν επίπεδη οροφή, αλλά χωρίς κομβίο) με σούστες. Οι περιοχές που τα μετέφεραν ήταν ο Σκαραμαγκάς, το Δαφνί, το Γαλάτσι (Τουρκοβούνια), οι υπώρειες της Πάρνηθας (Τατόι), το Μαρούσι, η Κηφισιά, ο Διόνυσος, η Κωπαϊδα και ο Ισθμός της Κορίνθου (Τυπάλδο ςΞυδιάς, 1927: 4041). Σε ορισμένες περιπτώσεις η μεταφορά διαρκούσε τρεις, ακόμη και πέντε μέρες (νύχτες). Χαρακτηριστική για την κλίμακα της μελισσοκομίας που ασκούσαν οι Κουντουριώτες είναι μια αναφορά στο περιοδικό Μελισσοκομική Εφημερίς (Ανώνυμος, 1907), όπου γίνεται λόγος για μεταφορά εκ μέρους τους τριών χιλιάδωνκυψελών σε περιοχή του Χαλανδρίου.

Πέραν των Κουντο up ιωτών, νομαδική μελισσοκομία κατά τον ίδιο με αυτούς τρόπο ασκούσαν και οι μελισσοκόμοι του Κριεκουκίου (Ερυθρές] και των Βιλίων Αττικής. Μετέφεραν στα περίχωρα των θηΒών, στην Κωπαϊδα, στους πρόποδες του Κιθαιρώνα, κάποια στιγμή και στις υπώρειες του Κανδηλίου στην Εύβοια (ΤυπάλδοςΞυδιάς,1927:41).

Αξίζει νομίζουμε να αναφέρουμε στο σημείο αυτό, κάνοντας ίσως μια μικρή απόκλιση στη ροή του κειμένου, τις οδηγίες που έδινε ο Γεώργιος ΤριΒιζάς (1904: 92) στις αρχές του περασμένου αιώνα για τις μεταφορές κοφινιών με «αμάξια». Κατά τον ΤριΒιζά λοιπόν, το αμάξι πρέπει να διαθέτει μόλες (ελατήρια] και να στρωθεί με ξερό χόρτο ή άχυρο, ενώ η φόρτωση θα πρέπει να προηγείται της ζεύξης του αλόγου. Ομοίως στην εκφόρτωση πρώτα ξεζεύγεται το άλογο και στη συνέχεια εκφορτώνονται οι κυψέλες. Συστήνεται επίσης το άλογο να είναι γέρικο και σε κάθε περίπτωση να μην είναι ζωηρό ή αντί αλόγου να χρησιμοποιείται γαϊδούρι.

Στην Σκύρο, οι μελισσοκόμοι της οποίας χρησιμοποιούσαν κοφίνια όπως αυτά της Χαλκιδικής, διενεργούνταν επίσης μεταφορές μεταξύ του βόρειου, πλούσιου σε Βλάστηση και πεύκα, τμήματος του νησιού και του νότιου και ξερού (φασκόμηλο, θυμάρι κ.α.). Για τις μετακινήσεις αυτές χρησιμοποιούντανυποζύγια (τοποθετούνταν εφτά κοφίνια ανά ζώο) ή καΐκια (Μπίκος, 2008).

Παρόμοια κατά μια έννοια ήταν η κατάσταση από πλευράς ανθοφοριών και στο νησί της Ίου. θυμορότοποι στον βορρά, ερεικότοποι στον νότο και οι μελισσοκόμοι ασκούσαν και εδώ νομαδική μελισσοκομία, παρόλο που η χρησιμοποιούμενη κυψέλη (οριζόντια δίστομη πήλινη) δεν ήταν ιδιαίτερα βολική για αυτήν τη δραστηριότητα. Οι μεταφορές γινόταν με υποζύγια (από τρεις κυψέλες), από τον ίδιο τον μελισσοκόμο (με μια κυψέλη πάνω στον ώμο και μια κρεμασμένη] καθώς και με καΐκια (Ruttner, 1979· Ράμμου & Μπίκος,2000). Επειδή ακριβώς οι χερσαίες μεταφορές συχνά γινόταν από τον ίδιο τον μελισσοκόμο, ορισμένες μάλιστα φορές μαζί με το υποζύγιο (ΕΙΚ. 3), η κυψέλη της Ίου διέθετε και ειδική για τη χρήση λαβή.

Στην Εύβοια οι ντόπιοι μελισσοκόμοι ασκούσαν επίσης νομαδική μελισσοκομία εντός των ορίων του νησιού τους. Στο Βόρειο τμήμα οι μεταφορές των τοπικών κυψελών, κάθετα κουβέλια από κουφωμένους κορμούς δέντρων, διενεργούνταν με μουλάρια, τα όποια φορτώνονταν με τέσσερα κουβέλια εκατέρωθεν και ένα πανωσάμαρο. Οι αποστάσεις που διανύονταν ήταν συχνά αρκετά μεγάλες (όπως από τον Μύτικα στο Μαντούδι για την εκμετάλλευση του πεύκου) και η μεταφορά διαρκούσε έως και 12 ώρες.

Αργότερα με τη διάνοιξη αμαξιτών δρόμων οι μεταφορές πραγματοποιούνταν με σούστες, οι οποίες φορτώνονταν πλέον με 22κουβέλια, και στη συνέχεια βέβαια με αυτοκίνητα. Τα κουβέλια στις τελευταίες περιπτώσεις, παρότι στην προκειμένη περίπτωση κάθετου τύπου, τοποθετούνταν στην καρότσα οριζόντια, με τις κηρήθρες παράλληλα προς τον άξονα και κάθετες ως προς τον δρόμο (Μπίκος, 2010β), με σκοπό φυσικά τη μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και την αποτροπή ενδεχόμενου σπασίματος κηρηθρών κατά τη μεταφορά.

Στη νότια πλευρά του νησιού οι μεταφορές διενεργούνταν με μουλάρια που συχνά ανήκαν σε αγωγιάτες και δημιουργούνταν έτσι καραβάνι. Οι τοπικές εδώ κυψέλες, σε αντίθεση με τον βορρά, ήταν οριζόντιες, από κορμό δέντρα ή τάβλες. Σε κάθε ζώο φορτώνοντοαπό δύο οριζόντια τέτοια κουβέλια για τις πιο μεγάλες διαδρομές (οι οποίες διαρκούσαν περί τις 7 ώρες) και από τρίακουβέλια όταν αυτές ήταν μικρότερες Στις περιπτώσεις που η χρησιμοποιούμενη κυψέλη ήταν σανιδένια, τότε, στα δυνατά ζώα, φορτώνονταν από έξι κυψέλες (Μπίκος, 2010α).

Μεταφορά σανιδένιων, κάθετων όμως, κυψελών (κυβέρτια) έχει καταγράφει και στη Στερεά, στη Λοκρίδα Από τα λουλούδια της άνοιξης τα μελίσσια μεταφέρονταν στο πευκοδάσος για το μελίτωμα. Ανά υποζύγιο φορτώνονταν τέσσερα κυβέρτια, σε κάθετη εδώ διάταξη ως προς τα πλευρά του ζώο (Μπίκος, 1994).

Στην Πελοπόννησο μεταφορές μελισσών δια θαλάσσης πραγματοποιούσαν οι μελισσοκόμοι της Κυνουρίας οι οποίοι χρησιμοποιούσαν κοφίνια κινητής κηρήθρας, κατά βάση αμφίστομες. Σε μια τέτοια μεταφορά υπήρξε μάρτυρας τον προπερασμένο αιώνα ο Σκωτσέζος περιηγητής John Galt (1812.382], όταν αφίχθησαν με βάρκα κυψέλες στο Πόρτο Χέλι. Από μεταγενέστερες πληροφορίες γνωρίζουμε πως οι μελισσοκόμοι της Κυνουρίας μετέφεραν με μικρά ιστιοφόρα τα κοφίνια τους στις ακτές της Αργολίδας όπως και στις Σπέτσες (ΤυπάλδοςΞυδιός, 1981).

Στην Αργολίδα η μονή Ταλαντίου μετέφερε τα μελίσσια της (σε ανάστομα κοφίνια) από το Αραχναίο (Χέλι) έως τη μονή Καρακαλά (στον Αγ. Δημήτριο),της οποίας η Ταλαντίου ήταν μετόχι, για ξεχειμώνιασμα, λόγω του ήπιου κλίματος και της αφθονίας σε ρείκι. Τη μεταφορά αναλάμβαναν τα κορίτσια του χωριού που ζαλώνονταν από ένα κοφίνι για τη σχετικό μεγάλη αυτή απόσταση. Στην περιοχή μεταφορές πραγματοποιούσαν και ιδιώτες μελισσοκόμοι με μουλάρια ή μετά πόδια (Μαυροφρύδης, 2010). Σε ορισμένες περιπτώσεις παρόμοια κοφίνια μεταφέρονταν και από το νησί των Σπετσών στην έναντι αυτού ακτή της Αργολίδας (Μαυροφρύδης, 2008).

Ανάστομες κυψέλες μεταφέρονταν και στα Κύθηρα όπως και στην Κέα, όχιόμως εκτός του κάθε νησιού. Στα Κύθηρα για τις μεταφορές χρησιμοποιούνταν, από τη πλούσια γκάμα κυψελών του νησιού, τα ανάστομα κοφίνια(Μπίκος, 1995), ενώ στην Κέα η τοπική πήλινη ανάστομη κυψέλη. Οι μεταφορές πραγματοποιούνταν με υποζύγια, στην Κέα ωστόσο δεν ήταν λίγες οι περιπτώσεις που τη μεταφορά έφερνε σε πέρας ο ίδιος ο μελισσοκόμος μεταφέροντας τις κυψέλες στην πλάτη. Μια χρησιμοποιούμενη διαδρομή στο νησία υτό ήταν από το θυμάρι της Συκαμιάςστους Αγ. Αναργύρους για ξεχειμώνιασμα (Μπίκος, 1999).

Στη Μεσσηνία τη μεταφορά μελισσιών που τις περισσότερες φορές ήταν σε κουβέλια από κουφωμένους κορμούς, αναλάμβαναν γυναίκες κατόπιν συμφωνίας. Η απόσταση που έπρεπε να διανυθεί ανέρχονταν σε 15 περίπου χιλιόμετρα και η γυναίκα αχθοφόρος θα έπρεπε να μεταφέρει το κουβέλι χωρίς στάση (Μπίκος, 2011), ήτοι γρήγορα και χωρίς χτυπήματα από φορτω εκφορτώσεις.

Στην ανατολική Κρήτη, όπου χρησιμοποιούνταν δίστομες οριζόντιες πήλινες κυψέλες, τα λεγάμενα διψέλια ή χαλίκια, έχουν καταγραφεί μεταφορές (Ruttner, 1979· Κοτζιάς, 2005) με υποζύγια, αλλά και στον ώμο, με τη βοήθεια «μελισσόβεργας», ώστε να αντισταθμίζεται το βάρος του διψελιού. Στο δυτικό τμήμα του νησιού, όπου χρησιμοποιούνταν ανάστομες (βρασκιά) και αμφίστομες (κοφίνια) κυψέλες κινητής κηρήθρας, οι μεταφορές πραγματοποιούνταν με τα ελαφρά κοφίνια. Μεταφέρονταν με υποζύγια ή με κάρα σε αποστάσεις διάρκειας 45 ωρών (Μαυρογένης, 1979). Για την εκμετάλλευση ορισμένων ανθοφοριών, όπως το τσάι του βουνού, που απαντούν σε δύσβατες για τα ζώα τοποθεσίες τα κοφίνια τα φορτωνόταν από ένα σε κάθε ώμο και τα μετέφερε ο ίδιος ο μελισσοκόμος(Zymbragoudakis, 1979).

Ολοκληρώνοντας, δεν θα πρέπει να παραλείψουμε να αναφερθούμε στους κινδύνους που ενείχαν οι μεταφορέςτων μελισσιών, όπως βέβαια ισχύει και σήμερα, και τα προβλήματα που δημιουργούνταν όταν δεν υπήρχε η δέουσα προσοχή. Τέτοια προβλήματα, ανεκδοτολογικού συχνά χαρακτήρα, περιγράφονται από πολλούς. Εδώ θα αρκεστούμε στην αναφορά του Della Rocca(1790, Τ. II: 461) σε ελληνικό πλοίο που μετέφερε κυψέλες στα μικρασιατικά παράλια όταν για κάποιο λόγο άνοιξε το κάλυμμα μιας κυψέλης και εκνευρισμένες μέλισσες επέπεσαν πάνω στο πλήρωμα.

Στην προσπάθειά τους να σωθούν από τα κεντρίσματα οι ναυτικοί έπεσαν στη θάλασσα, αφήνοντας το σκάφος ακυβέρνητο. Ευτυχώς όμως ο καιρός ήταν καλός και η ακτή βρισκόταν κοντά. Έτσι, μετά από μεγάλη προσπάθεια και με τη χρήση καπνού οι ναυτικοί κατάφεραν τελικά να ανακτήσουν τον έλεγχο του σκάφους χωρίς άλλα δυσάρεστα επακόλουθα.

 

 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ανώνυμος, 1876. Επιστέλλουσιν ημίν εκΛιαριγκόΒης. Εφ. Ερμής, 20 Φεβρουάριου [από ιστότοποhttp://agiosprodromos.blogspot.com,24/5/20091].
Ανώνυμος, 1907. Ο τρυγητός των μελισσώνκατά το παρελθόν έτος. Μελισσοκομική Εφημερίς,216): 4.
ChouliaraRaios, Η. 1989. L’ abeille et le mileen Egypte d’ apres les papyrus grecs. Ιωάννινα,1989 [Παν. Ιωαννίνων).
Conze, A. 1860. Reise auf den Inseln desThrakischen Meeres. Hannover (C. Ri/mpler).
Della Rocca, A. 1790. Traite complet sur lesabeilles. T. III. A Paris [Regent et Bernard).
Eckert, G. 1963. Die Wanderbienenzucht in derChalkidike. Thessaloniki [N. Nikolaidis).
Fahd, T. 1968. Labeille en Islam. Traitede biologie de T abeille,
Τ. V, Histoire, Ethnographie et Folklore. Paris[Masson], p. 6183.
Galt, J. 1812. Voyages and Travels. London(Cadell & Davies).
Κοτζιάς, Γ. 2005.
Διψέλη η «χαλίκι».
Μελισσοκομικό Βήμα,
3(15): 4041.
Lemeunier, G.
2005. La pratique europeenne de ,a transhumance en apiculturetraditionnelle [v.1750
v. 1850). Les Cahiers d’Apistoria, 4a: 1726.
Μαυρογένης, Γ. 1979. Μελισσοκομική τεχνικήτηςμινωικήςκαι της αρχαίας ελληνικής εποχής στονησί της κρήτης. Μελισσοκομική Ελλάς, 19(367):2021.
Μαυροφρύδης, Γ. 2008. Σε αναζήτηση τηςκινητής κηρήθρας. Νήσοι Αργοσαρωνικού.Μελισσοκομική Επιθεώρηση, 25(2): 166170.
Μαυροφρύδης, Γ. 2009. Οι μελισσοκομικέςπανηγύρεις της Χαλκιδικής. ΜελισσοκομικήΕπιθεώρηση, 25(2): 136139.
Μαυροφρύδης, Γ. 2010. Σε αναζήτηση τηςκινητής κηρήθρας III. Αργολίδα. ΜελισσοκομικήΕπιθεώρηση, 24(5): 348352.
Μπίκος, θ. 1996. Μελισσοκομικές Καταγραφές.Μελισσοκομική Επιθεώρηση, 8(10): 353358.
Μπίκος, θ. 1995. Μελισσοκομικές Καταγραφές.Μελισσοκομική Επιθεώρηση, 9[5): 175179.
Μπίκος, θ. 1999. Μελισσοκομικές Καταγραφές.Μελισσοκομική Επιθεώρηση, 13(1): 58.
Μπίκος, θ. 2008. Μελισσοκομικές ΚαταγραφέςΜελισσοκομική Επιθεώρηση, 22(4): 223229.
Μπίκος, θ. 2010α. Μελισσοκομικές Καταγραφές.Μελισσοκομική Επιθεώρηση, 24(4): 242247.
Μπίκος, θ. 20108. Μελισσοκομικές Καταγραφές.Μελισσοκομική Επιθεώρηση, 24(6): 398404.
Μπίκος, θ. 2011. Μελισσοκομικές ΚαταγραφέςΜελισσοκομική Επιθεώρηση, 25(1): 3237.
Ράμμου, Αικ., θ. Μπίκος, 2000. Η Ελλάδατης μελισσοκομίας. Τρία χρόνια μελισσοκομικώνκαταγραφών. ΣΤΎριήμερο Εργασίας «Ημέλισσα καιτα προϊόντα της», Νικήτη 1996. Αθήνα (Π.Τ.Ι.ΕΤΒΑ),σ. 72103.
Ruttner, F. 1979. Minoishe und AltgriechischeImkertechnik auf Kreta. Bienenmuseum undGeschichte der Bienenzucht. Int. Symposiun.Freiburg, 1877. Bukarest (Apimondia), s. 209229.
Stojanov, I. 1962. Prirodata na ostrov Tasos.Beiomorski Pregled, I, s. 73106.
Τοπαλίδης, N. 1960. Οι μελισσοτροφικέςσυνθήκες της Νήσου Θάσου, θρακικήΜελισσοκομία, 2(1920): 159162.
ΤριΒιζάς, Γ. 1906. Οδηγός της νεοτέραςμελισσοκομίας Αθήναι (Οίκ. Σαλίβερου).
ΤυπάλδοςΞυδιός, Α. 1927. Η νομαδικήμελισσοκομία εν Ελλάδι. Αθήναι (Παρ. Γεωρ.Δελτίου, 16).
ΤυπάλδοςΞυδιός, Α. 1981. Νομαδικήμελισσοκομία. Μελισσοκομική Ελλάς, 31(391): 812.
ΧουλιαράΡάίου, Ε. 2000. Μελισσοκομικέςπληροφορίες από τους ελληνικούς παπύρους.ΣΤΎριήμερο Εργασίας «Η μέλισσα και τα προϊόντατης», Νικήτη 1996. Αθήνα (Π.Τ.Ι.ΕΤΒΑ), σ. 72103.
Urquhard, D. 1839. The Spirit of the East. V. II.London (H. Coldurn).
Zymbragoudakis, Ch. 1979. The Bee and
Beekeeping of Crete. Apiacta, 3:134138.

Κερδίστε έκπτωση 15%

Αφήστε τα στοιχεία και κερδίστε το ΔΩΡΟ σας!

Ευχαριστούμε για την εγγραφή.

Κερδίστε έκπτωση 15% & δείτε το VIDEO

Αφήστε τα στοιχεία και κερδίστε το ΔΩΡΟ σας!

Ευχαριστούμε για την εγγραφή.

Κερδίστε eBOOK

Αφήστε τα στοιχεία και κερδίστε το eBook με συμβουλές και λύσεις για τη μελισσοκομία!

Ευχαριστούμε για την εγγραφή.

Κερδίστε έκπτωση 15%

Αφήστε τα στοιχεία και κερδίστε το ΔΩΡΟ σας!

Ευχαριστούμε για την εγγραφή.

Κερδίστε έκπτωση 15%

Αφήστε τα στοιχεία και κερδίστε το ΔΩΡΟ σας!

Ευχαριστούμε για την εγγραφή.

Κερδίστε έκπτωση 15%

Αφήστε τα στοιχεία και κερδίστε το ΔΩΡΟ σας!

Ευχαριστούμε για την εγγραφή.

Κερδίστε έκπτωση 15%

Αφήστε τα στοιχεία και κερδίστε το ΔΩΡΟ σας!

Ευχαριστούμε για την εγγραφή.

Μπείτε στη λίστα μας για Ενημερώσεις!

Εγγραφείτε στη λίστα μας για ενημερώσεις και νέα προϊόντα της εταιρίας μας.

Ευχαριστούμε για την εγγραφή!