Νέα επιδοτούμενα μελισσοκομικά προγράμματα με ενίσχυση 25€ για αντικατάσταση κυψελών.

Νέα επιδοτούμενα μελισσοκομικά προγράμματα με ενίσχυση 25 € για αντικατάσταση κυψελών και 6 € για μετακινούμενους δίνουν τα νέα μελισσοκομικά προγράμματα. Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση που υπογράφουν ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλης Αποστόλου και ο αναπληρωτής υπουργός, Γιάννης Τσιρώνης το νέο μελισσοκομικό πρόγραμμα για το 2017 βοηθά τους μελισσοκόμους να αντικαταστήσουν τις κυψέλες τους.

Η υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στο Διαύγεια, αναφέρει ότι, τροποποιούνται τα χρηματικά όρια των δράσεων του προγράμματος βελτίωσης των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας, ενώ καθορίζονται και τα ποσά χρηματοδότησης για τις δράσεις 3.1 και 3.2. Οι 2 δράσεις διευκρινίζονται ως εξής: 3.1 «Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων», 3.2 «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας». Το ποσό ενίσχυσης της  δράσης 3.1 «Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων»,  καθορίζεται σε 2,2 εκ. €. Το ύψος χρηματοδότησης για την υλοποίηση της δράσης 3.2  «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας» καθορίζεται στα 4 εκ. €. Η επιχορήγηση για την αντικατάσταση κυψελών ανέρχεται στο ποσό των 25 € ανά κυψέλη που θα αντικατασταθεί. Το ποσό ενίσχυσης ανά μετακινούμενο μελίσσι καθορίζεται στα 6 €. Όπως υπογραμμίζεται στην απόφαση, για το μελισσοκομικό πρόγραμμα 2017 οι φάκελοι πληρωμής μπορούν να αποσταλούν στην αρμόδια Δ/νση του ΟΠΕΚΕΠΕ, μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 2017.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από:

α) Φωτοαντίγραφο του Μελισσοκομικού Βιβλιαρίου που έχει εκδοθεί σύμφωνα με την 370910/14-5-2001 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας. Το μελισσοκομικό βιβλιάριο πρέπει να είναι θεωρημένο για να ισχύει (φωτοτυπία της πρώτης σελίδας και της σελίδας όπου φαίνεται η θεώρηση).

β) Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του τραπεζικού λογαριασμού.

γ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, ότι οι συγκεκριμένες δράσεις δεν ενισχύονται
από άλλη πηγή.

Όσον αφορά τη δεύτερη Δράση 3.2 «Οικονομική Στήριξη της Νομαδικής Μελισσοκομίας 2017» δικαιούχοι είναι μόνο οι επαγγελματίες αγρότες κάτοχοι τουλάχιστον 110 μελισσιών οι οποίοι έχουν ακαθάριστο αγροτικό εισόδημα τουλάχιστον 5000 ευρώ. (εξαίρεση αποτελούν οι μελισσοκόμοι- νέοι αγρότες που δεν είχαν παλαιό αγροτικό εισόδημα.. Οι δικαιούχοι αυτοί πέρα των παραπάνω δικαιολογητικών θα πρέπει να προσκομίσουν επιπλέον τα εξής:

α) Φωτοαντίγραφο του Ε1 και του Ε3 της πιο πρόσφατης φορολογικής δήλωσης.

β) Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων.

γ) Φωτοαντίγραφο της Άδειας Κυκλοφορίας του ΦΙΧ μελ/κου-αγροτικού αυτοκινήτου που ανήκει υποχρεωτικά στον αιτούντα (όχι συζύγου ή τέκνου).

Κερδίστε έκπτωση 15%

Αφήστε τα στοιχεία και κερδίστε το ΔΩΡΟ σας!

Ευχαριστούμε για την εγγραφή.

Κερδίστε έκπτωση 15% & δείτε το VIDEO

Αφήστε τα στοιχεία και κερδίστε το ΔΩΡΟ σας!

Ευχαριστούμε για την εγγραφή.

Κερδίστε eBOOK

Αφήστε τα στοιχεία και κερδίστε το eBook με συμβουλές και λύσεις για τη μελισσοκομία!

Ευχαριστούμε για την εγγραφή.

Κερδίστε έκπτωση 15%

Αφήστε τα στοιχεία και κερδίστε το ΔΩΡΟ σας!

Ευχαριστούμε για την εγγραφή.

Κερδίστε έκπτωση 15%

Αφήστε τα στοιχεία και κερδίστε το ΔΩΡΟ σας!

Ευχαριστούμε για την εγγραφή.

Κερδίστε έκπτωση 15%

Αφήστε τα στοιχεία και κερδίστε το ΔΩΡΟ σας!

Ευχαριστούμε για την εγγραφή.

Κερδίστε έκπτωση 15%

Αφήστε τα στοιχεία και κερδίστε το ΔΩΡΟ σας!

Ευχαριστούμε για την εγγραφή.

Μπείτε στη λίστα μας για Ενημερώσεις!

Εγγραφείτε στη λίστα μας για ενημερώσεις και νέα προϊόντα της εταιρίας μας.

Ευχαριστούμε για την εγγραφή!