Δηλητήριο Μέλισσας

Της Κατερίνας Καρατάσου, Κτηνίατρος, Ο.Μ.Ι.Ε.

 

1. Πώς συλλέγεται το δηλητήριο της μέλισσας;

          Από τα μέσα της δεκαετίας του 1950, η μέθοδος της ηλεκτροδιέγερσης έχει χρησιμοποιηθεί για να αναγκάσει τις μέλισσες να τσιμπήσουν για να συλλέξουμε το δηλήτηριο. Η συσκευή συλλογής συνήθως τοποθετείται στην είσοδο της κυψέλη. Από κάποιους άλλους τοποθετείται στην οροφή της ή και μέσα στην κυψέλη (ελληνική πατέντα). Έπειτα συνδέεται με μια συσκευή η οποία παρέχει ηλεκτρικές ωθήσεις.
          Η συσκευή συλλογής είναι κατασκευασμένη από ξύλο ή πλαστικό και διαθέτει ένα συρμάτινοπλέγμα. Κάτω από τα σύρματα είναι ένα μια γυάλινη πλάκα, η οποία μπορεί να καλύπτεται με ένα πλαστικό ή ελαστικό υλικό για να αποφεύγεται η ρύπανση του δηλητηρίου.
          Κατά τη διάρκεια της συλλογής, οι μέλισσες έρχονται σε επαφή με το συρμάτινο πλέγμα και δέχονται ένα ήπιο ηλεκτροσόκ που τις αναγκάζει να κεντρίσουν την επιφάνεια του φύλλου συλλέκτη τον οποίο βλέπουν ως πηγή κινδύνου. Το δηλητήριο κατόπιν εναποτίθεται μεταξύ του γυαλιού και του προστατευτικού υλικού, όπου στεγνώνει(πολύ γρήγορα) και στη συνέχεια, αφού μεταφερθεί στο χώρο επεξεργασίας, ξύνεται και συλλέγεται με τη μορφή λευκής σκόνης.

2. Πόσο δηλητήριο συλλέγεται κάθε φορά;

Η ποσότητα και η ποιότητα του δηλητηρίου που μπορεί να συλλεχθεί εξαρτάται
• από την υγεία και τον πληθυσμό του κάθε μελισσιού που το παράγει
• από το πόσα μελίσσια θα δεσμευτούν στην παραγωγή του
• από τη διατροφή των μελισσών (απαραίτητη η άφθονη και από ποικίλες πηγές γύρη)
• από το είδος της συσκευής και τον τρόπο λειτουργίας της
• από τη διάρκεια της συλλογής και τα διαστήματα μεταξύ των περιόδων συλλογής
• από την εποχή του έτους, την ώρα της ημέρας, τη θερμοκρασία και την υγρασία κατά τη φάση συλλογής
• από τη δεξιοτεχνία και τις καλές συνθήκες υγιεινής που θα εφαρμόσει ο μελισσοκόμος κατά τη συλλογή και την επεξεργασία.
Οι Dotimas και Hider (1987) αναφέρουν ότι 1γραμμάριο ξηρού δηλητηρίου μπορεί να συλλεχθεί από είκοσι κυψέλες κατά τη διάρκεια μιας περιόδου δύο ωρών.
Σε πειραματική έρευνα του 2013( *) δίνεται ως καλύτερο αποτέλεσμα ανά μελίσσι 0,161g ανά ημέρα συλλογής, δηλαδή 3,22 g για τα 20 μελίσσια.Εξάλλου σημαντική πρόοδος υπάρχει και στη διαχείριση των μελισσοσμηνών για παραγωγή δηλητηρίου. Από μελισσοκομική μονάδα που ειδικεύεται στην παραγωγή δηλητηρίου παρουσιάζεται στο διαδίκτυο μια πολύ εντατική μέθοδος συλλογής (http://www.caspianapiaries.com/presentation/beevenom.pdf).Η μέθοδος που παρουσιάζεται από την Caspianapiaries εφαρμόζεται σε 400600 κυψέλες κάθεμέρα και μπορεί να αυξηθεί σε ένα μέγιστο 1200κυψελών ανά ημέρα.
         Κάθε σετ συλλογής περιλαμβάνει 1 μπαταρία.1 γεννήτρια παλμών και 10 πλαίσια συλλογής. Χρησιμοποιούνται 3 σετ ώστε η συλλογή μπορεί να γίνει σε 30 μελίσσια ταυτόχρονα. Η διάρκεια συλλογής είναι 3040 λεπτά και μετά το σετ μεταφέρεται στην επόμενη ομάδα των 30 μελισσών. Μέσα σε 2 ώρες συλλέγεται δηλητήριο από 100μελίσσια και μέσα σε 10 ώρες, με εργασία 2 ατόμων, από 500 μελίσσια, εφόσον τα μελισσοκομεία δεν απέχουν πάνω από 515 χλμ μεταξύ τους. Η συλλογή επαναλαμβάνεται μετά από 10 ημέρεςκαι στο μεταξύ τα μελίσσια πρέπει να τρέφονται με άφθονο νέκταρ και γύρη. Η έρευνα αυτή περιγράφειαναλυτικά και τα είδη των συσκευών αλλά και την εποχιακή διακύμανση στην παραγωγή δηλητηρίου και τις επιπτώσεις στο μελίσσι.

3. Η διαδικασία συλλογής είναι ασφαλής για τις μέλισσες και το μελίσσι;

            Οι νεότερες συσκευές και οι μέθοδοι συλλογής είναι ασφαλείς και δεν βλάπτουν τις μέλισσες. Κατά τη διάρκεια των 3040 λεπτών πουδιαρκεί η συλλογή δεν αναμένεται απώλεια μεγαλύτερη από 10 μέλισσες ανά κυψέλη. Αυτή η απώλεια δεν είναι σημαντική για τον πληθυσμότης κυψέλης των μελισσών και δεν επηρεάζει τηδιάρκεια ζωής της αποικίας. Επηρεάζεται όμωςη ικανότητα για συλλογή μελιού και πιθανώς ηεκτροφή του γόνου ανάλογα με τη μέθοδο πουεφαρμόζεται.

 

4. Τι άλλα προβλήματα υπάρχουναπό τη διαδικασία συλλογήςτου δηλητηρίου;

Το μελισσοκομείο που θα δεσμευθεί για τησυλλογή δηλητηρίου πρέπει να βρίσκεται σε απομονωμένη περιοχή καθώς οι μέλισσες γίνονταιεξαιρετικά επιθετικές κατά τη συλλογή και παραμένουν επιθετικές για αρκετές ώρες. Αεν πρέπει να υπάρχουν κοντά εκτροφές ζώων ή οικισμοίή έστω διερχόμενοι πεζοί.

Ωστόσο, το πρόβλημα αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί με την ευοεση κατάλληλης τοποθεσίαςσε συνδυασμό με την εποχή και ώρα συλλογήςαλλά και με φερομονικά σκευάσματα ή μίγματααιθέριων ελαίων που ηρεμούν τις μέλισσες.

 

5. Εμφάνιση, επεξεργασίακαι αποθήκευση του δηλητηρίου μέλισσας

Το δηλητήριο είναι ένα άχρωμο υγρό. Μετά από έχει όψη λευκής σκό νης αν προστατεύεται από την οξείδωση. Εάν δεν είναι προστατευμένο, η οξείδωση θα αλλάξει τοχρώμα από λευκό σε καφέκίτρινο. Οι αλλαγές που προκαλούνται από την οξείδωση ορισμένων συστατικών του δηλητηρίουμπορεί να μειώσουν τη θεραπευτική επίδραση τουκαι φυσικά την τιμή του. Υπάρχουν διάφορα είδη του δηλητηρίου όπως: καθαρισμένο και αποξηραμένο (pure wholedried), αποξηραμένο (whole dried) και λυοφιλοποιημένο (freezedried ή lyophilized) δηλητήριοτης μέλισσας. Το καθαρισμένο αποξηραμένο πλήρες δηλητήριο μέλισσας είναι η πιο καθαρή μορφή δηλητηρίου. Είναι λευκού χρώματος (συχνά είναι λευκόσαν χιόνι) όταν δεν έχει ρυπανθεί με ξένες ύλεςκαι άχρωμο όταν χρησιμοποιείται σε ένα διάλυμα.

         Το πλήρες αποξηραμένο δηλητήριο των μελισσών μπορεί να έχει μολυνθεί με γύρη, περιττώματα μελισσών, σκόνη, νέκταρ ή μέλι. Το χρώματου ποικίλλει από κίτρινο έως καφέκίτρινο, ανάλογα με την οξείδωση των συστατικών. Σε μορφήδιαλύματος έχει επίσης το ίδιο χρώμα. Το λυοφιλοποιημένο δηλητήριο μέλισσας είναιένα ιδιαίτερα επεξεργασμένο και καθαρό δηλητήριο. Κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας η υγρασία και οποιεσδήποτε άλλες προσμείξειςαπομακρύνονται ώστε να καθαριστεί και να διατηρηθεί.
         Αν το αποξηραμένο δηλητήριο των μελισσώνείναι προστατευμένο από την υγρασία και το φωςμπορεί να αποθηκευτεί για πέντε χρόνια ή και περισσότερο. Αεν θα χάσει την τοξικότητα του,ωστόσο, η θεραπευτική αξία μειώνεται κατά τηναποθήκευση. Η λυοφιλοποίηση είναι ίσως η πιοαποτελεσματική μέθοδος διατήρησης του δηλητήριου της μέλισσας.

 

 

6. Ποια είναι η τιμή του δηλητηρίου μέλισσας;

         Το δηλητήριο πωλείται σε ένα εύρος τιμών από100 έως 300 $ το γραμμάριο ανάλογα με την ποιότητά του. Γιατί δεν παράγεται απότους Έλληνες μελισσοκόμουςμέχρι σήμερα; Απαιτείται εκπαίδευση που μέχρι σήμερα δενπαρέχεται από κάποιον φορέα καθώς επίσης ναεπενδυθεί μεγάλο κεφάλαιο σε εξοπλισμό. Η δυσκολία παραγωγής αλλά κυρίως διάθεσηςσε σχέση με τα άλλα μελισσοκομικά προϊόντα καιεπίσης π δυσκολία να ηαραχθεί από μια μελισσοκομική μονάδα μια κρίσιμη μάζα προϊόντος γιαεμπορία,
         Αρα απαιτείται συνεργασία με άλλουςμελισσοκόμους (συνεταιρισμός) και για την παραγωγή αλλά κυρίως για την εμπορία.Η έλλειψη διασύνδεσης με εργαστήριο που θααναλάβει την επεξεργασία και τιτλοδότηση τουδηλητηρίου. Μελετώντας τα προβλήματα, συμπεραίνουμεεύκολα ότι το πρόβλημα είναι βασικά η συνεργασία μεταξύ μελισσοκομίαν.
         Αν υπάρξει μια ομάδαμελισσοκόμων, που θα θελήσει να επενδύσει στηνπαραγωγή δηλητηρίου και να συστήσει μια εταιρεία ή καλύτερα έναν συνεταιρισμό, και κεφάλαιαμπορεί να αναζητήσει και συνεργασία με επιστημονικά εργαστήρια θα βρει και δρόμους για διάθεση του προϊόντος στο εξωτερικό θα ανοίξει.Μια γενική επισκόπηση της μελισσοθεραπευτικής αξίας του δηλητηρίου, που γνωρίζει τεράστια ζήτηση ως προϊόν, θα βρείτε στο δεύτερομέρος αυτού του άρθρου, που θα δημοσιευθεί στοεπόμενο τεύχος.

 

7. Γιατί δεν παράγεται απότους Έλληνες μελισσοκόμους μέχρι σήμερα;

           Απαιτείται εκπαίδευση που μέχρι σήμερα δεν παρέχεται από κάποιον φορέα καθώς επίσης να επενδυθεί μεγάλο κεφάλαιο σε εξοπλισμό. Η δυσκολία παραγωγής αλλά κυρίως διάθεσης σε σχέση με τα άλλα μελισσοκομικά προϊόντα καιεπίσης π δυσκολία να ηαραχθεί από μια μελισσοκομική μονάδα μια κρίσιμη μάζα προϊόντος για εμπορία, Αρα απαιτείται συνεργασία με άλλους μελισσοκόμους (συνεταιρισμός) και για την παραγωγή αλλά κυρίως για την εμπορία.Η έλλειψη διασύνδεσης με εργαστήριο που θααναλάβει την επεξεργασία και τιτλοδότηση τουδηλητηρίου.Μελετώντας τα προβλήματα, συμπεραίνουμε εύκολα ότι το πρόβλημα είναι βασικά η συνεργασία μεταξύ μελισσοκομίαν.
          Αν υπάρξει μια ομάδα μελισσοκόμων, που θα θελήσει να επενδύσει στην παραγωγή δηλητηρίου και να συστήσει μια εταιρεία ή καλύτερα έναν συνεταιρισμό, και κεφάλαια μπορεί να αναζητήσει και συνεργασία με επιστημονικά εργαστήρια θα βρει και δρόμους για διάθεση του προϊόντος στο εξωτερικό θα ανοίξει.Μια γενική επισκόπηση της μελισσοθεραπευτικής αξίας του δηλητηρίου, που γνωρίζει τεράστια ζήτηση ως προϊόν, θα βρείτε στο δεύτερομέρος αυτού του άρθρου, που θα δημοσιευθεί στοεπόμενο τεύχος.

Κερδίστε έκπτωση 15%

Αφήστε τα στοιχεία και κερδίστε το ΔΩΡΟ σας!

Ευχαριστούμε για την εγγραφή.

Κερδίστε έκπτωση 15% & δείτε το VIDEO

Αφήστε τα στοιχεία και κερδίστε το ΔΩΡΟ σας!

Ευχαριστούμε για την εγγραφή.

Κερδίστε eBOOK

Αφήστε τα στοιχεία και κερδίστε το eBook με συμβουλές και λύσεις για τη μελισσοκομία!

Ευχαριστούμε για την εγγραφή.

Κερδίστε έκπτωση 15%

Αφήστε τα στοιχεία και κερδίστε το ΔΩΡΟ σας!

Ευχαριστούμε για την εγγραφή.

Κερδίστε έκπτωση 15%

Αφήστε τα στοιχεία και κερδίστε το ΔΩΡΟ σας!

Ευχαριστούμε για την εγγραφή.

Κερδίστε έκπτωση 15%

Αφήστε τα στοιχεία και κερδίστε το ΔΩΡΟ σας!

Ευχαριστούμε για την εγγραφή.

Κερδίστε έκπτωση 15%

Αφήστε τα στοιχεία και κερδίστε το ΔΩΡΟ σας!

Ευχαριστούμε για την εγγραφή.

Μπείτε στη λίστα μας για Ενημερώσεις!

Εγγραφείτε στη λίστα μας για ενημερώσεις και νέα προϊόντα της εταιρίας μας.

Ευχαριστούμε για την εγγραφή!