• Διεισδύει βαθιά στο ξύλο
  • Δεν απαιτεί άλλο υπόστρωμα
  • Λειτουργεί σαν αστάρι και χρώμα μαζί