Από το Κέντρο Μελισσοκομίας Λάρισας ανακοινώνονται τα εξής:

Όλοι οι μελισσοκόμοι πρέπει το αργότερο μέχρι τις 20/01/2018 να υποβάλλουν αίτηση – δήλωση κυψελών διαχείμασης, στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Λάρισας (Θεοφράστου 27). Εξαιρούνται οι μελισσοκόμοι που θα έχουν θεωρημένο το μελισσοκομικό τους βιβλιάριο από 01-09-2017 έως 31-12-2017. Αιτήσεις για κυψέλες διαχείμασης μπορούν να κατατεθούν και στο Κέντρο Μελισσοκομίας Λάρισας.

Οι μελισσοκόμοι μπορούν να κάνουν αίτηση για τη δράση αντικατάστασης κυψελών το αργότερο μέχρι 20/01/2018 στα γραφεία του Κέντρου Μελισσοκομίας Λάρισας (Κούμα 4, 2ος όροφος) από Δευτέρα έως Παρασκευή (9.00 π.μ. – 13.00). Δικαιούχοι είναι:

 • όσοι έχουν τουλάχιστον 20 μελίσσια.
 • όσοι έχουν θεωρημένο μελισσοκομικό βιβλιάριο.
 • όσοι έχουν κάνει δήλωση κυψελών διαχείμασης.

Οι μελισσοκόμοι πρέπει να έχουν μαζί τους:

 • θεωρημένο μελισσοκομικό βιβλιάριο.
 • αστυνομική ταυτότητα.
 • αντίγραφο δήλωσης κυψελών διαχείμασης.
 • βιβλιάριο τραπέζης.

Τα πρωτότυπα παραστατικά αγοράς κυψελών μπορούν να εκδοθούν από 01/08/2017 έως 20/05/2018 και να εξοφληθούν με ηλεκτρονικό/τραπεζικό τρόπο μέχρι 31/07/2018.

Οι μελισσοκόμοι μπορούν να κάνουν αίτηση για τη δράση στήριξης της νομαδικής μελισσοκομίας (μετακινήσεις) το αργότερο μέχρι 20/01/2018 στα γραφεία του Κέντρου Μελισσοκομίας Λάρισας (Κούμα 4, 2ος όροφος), Δευτέρα έως Παρασκευή (9.00 π.μ.-13.00).

Δικαιούχοι είναι:
 • όσοι είναι επαγγελματίες μελισσοκόμοι με τουλάχιστον 110 δηλωμένες κυψέλες διαχείμασης (περιλαμβάνονται και οι συνταξιούχοι ΟΓΑ).
 • όσοι έχουν θεωρημένο μελισσοκομικό βιβλιάριο.
 • όσοι έχουν κάνει δήλωση κυψελών διαχείμασης.
 • όσοι έχουν βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΕΕ).
 • όσοι έχουν ελάχιστη ακαθάριστη αξία συνολικής οικογενειακής γεωργικής παραγωγής 5000€.
Οι μελισσοκόμοι πρέπει να έχουν μαζί τους:
 • θεωρημένο μελισσοκομικό βιβλιάριο.
 • αστυνομική ταυτότητα.
 • αντίγραφο δήλωσης κυψελών διαχείμασης.
 • βεβαίωση εγγραφής στο ΜΑΕΕ.
 • βιβλιάριο τραπέζης.
 • το πιο πρόσφατο εκκαθαριστικό σημείωμα.
 • άδειας κυκλοφορίας του ΦΙΧ αυτοκινήτου τους.
 • για τους συνταξιούχους ΟΓΑ:  φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας και της σελίδας θεώρησης του βιβλιάριου ΟΓΑ. Το βιβλιάριο του ΟΓΑ πρέπει να είναι σε ισχύ.

Οι μετακινήσεις θα πρέπει να πραγματοποιηθούν από την ημερομηνία υποβολής αίτησης μέχρι 30/06/2018.

Μπορείτε να επικοινωνείτε με το Κέντρο Μελισσοκομίας Λάρισας καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, στα τηλέφωνα 2410 533366 και 2410249724 ή στο fax 2410549725 ή με e-mail στο: omse@otenet.gr και info@omse.gr