Καλή αντάμωση, πρώτα στην Αλεξανδρούπολη και μετά στον Πειραιά. Διαβάστε το αναλυτικό πρόγραμμα του συνεδρίου.

Μετά τον τελευταίο τρύγο και την τακτοποίηση των μελισσιών μας για ξεχειμώνιασμα, την οργά­νωση της πώλησης του μελιού και των άλλων προϊόντων που φέτος κατορθώσαμε να πάρουμε, μπαίνει ο χειμώνας, ο οποίος προσφέρεται για διάβασμα, σεμινάρια και συναντήσεις.

Αυτή τη χρονιά έχουμε τη διοργάνωση του 70UΦεστιβάλ μελιού στον Πειραιά όπως συμβαίνει κάθε χρόνο. Επίσης διεξάγεται και το 5° Πανελλήνιο Μελισσοκομικό Συνέδριο.

Τέλος στις 7 Νοεμβρίου 2015, σε λίγες μόνο μέρες δηλαδή διεξάγεται το 10 Πανελλήνιο Συνέδριο Επαγγελματικής Μελισσοκομίας στην Αλεξανδρούπολη υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Ανατολι­κής Μακεδονίας και Θράκης με διοργανωτές τους: 1. Μελισσοκομικό Σύλλογο Κεντρικού Έβρου “Η κυψέλη” 2. Μελισσοκομικό Σύλλογο Καβάλας και 3. Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Μελισ­σοκομίας Σηροτροφίας. Είναι σίγουρα πολύ ενδιαφέρον γιατί φαίνεται κάτι ιδιαίτερο αν κρίνουμε από το πρόγραμμά του. Προβλέπεται μεγάλη προσέλευση μελισσοκόμων και την επιτυχία του εγγυ- άται το πλούσιο πρόγραμμα ομιλιών και εισηγήσεων. Η είσοδος είναι Βέβαια ελεύθερη όχι μόνο για τους επαγγελματίες αλλά και για τους ερασιτέχνες και τους φίλους της μέλισσας.Όλοι στην όμορφη Αλεξανδρούπολη λοιπόν. Η ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ είναι χορηγός της εκδήλωσης και θα μας βρείτε εκεί.

Επίσης, στον Πειραιά στα πλαίσια του 7ου Φεστιβάλ μελιού (ένα μήνα αργότερα) θα διεξαχθεί το 5° Πανελλήνιο Μελισσοκομικό Συνέδριο. Διοργανωτής η ΟΜΣΕ σε συνεργασία με την Εθνική Διεπαγ- γελματική Οργάνωση μελιού και λοιπών προϊόντων κυψέλης καθώς και με τη συμβολή του Ευρω­παϊκού Στρατηγικού Σχεδιασμού, δηλ. των διοργανωτών του Φεστιβάλ μελιού. Το συνέδριο θα γί­νει στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στις 4,5 και 6 Δεκεμβρίου 2015. Δεν έχουμε πάρει την επίσημη ανακοίνωση με το πρόγραμμα, το οποίο είμαστε σίγουροι ότι καταρτίζεται από την οργανωτική επι­τροπή και θα γνωστοποιηθεί έγκαιρα.Έχει σημασία να βρεθούμε όλοι εκεί καθώς το συνέδριο αυτό, το 5°, γίνεται μετά από 16 χρόνια από το προηγούμενο, το οποίο είχε λάβει χώρα στην Καλαμπάκα τον Νοέμβριο του 1999. Σίγουρα θα ακούσουμε ενδιαφέροντα πράγματα. Για πληροφορίες σχετικά με το συνέδριο επικοινωνήστε με τη Γραμματεία: Κοντοθανάση Αγλαΐα τηλ. 2410 533366, φαξ: 2410 549725, email:omsei>otenet.gr& infoOomse.gr

Βέβαια υπάρχει και το Φεστιβάλ Ελληνικού Μελιού & προϊόντων μέλισσας στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στις 4, 5 και 6 Δεκεμβρίου, όπως κάθε χρόνο με το εμπορικό ενδιαφέρον που αυτό έχει. Εκεί θα βρείτε τις περισσότερες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο της μελισσοκομίας και ενδιαφέρει όλους τους μελισσοκόμους.

Η ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ είναι χορηγός επικοινωνίας του Φεστιβάλ και θα μας βρείτε και εκεί στο περίπτερο 71.

Καλή αντάμωση, πρώτα στην Αλεξανδρούπολη και μετά στον Πειραιά.

pindim

pindim1

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Χώρος διεξαγωγής: Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί αιο :χνοδοχείο THRAKI PALACE (www.thrakipalace.gr) ιο οποίο βρίσκεται στο 4° χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολης- θεοοαλονίκης στο δυτικό όριο της Αλεξανδρούπολης, το ΣάΒΒατο και τη Κυριακή 7-8 Νοεμβρίου 2015.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το ξενοδοχείο στο τηλ. 25510-89100, Φαξ 25510- 89726 και e-mail sales® thrakipalace.gr, thrakiPthrakipalace.gr. Όσοι σύνεδροι θελήσουν να μείνουν στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο, θα πρέπει να κλείσουν εγκαίρως δωμάτια αναφέροντας ταυ­τόχρονα ότι συμμετέχουν στο Συνέδριο για να εξασφαλί­σουν καλύτερη τιμή. Οι τιμές του ξενοδοχείου, είναι μο­νόκλινο 70 €/ημέρα, δίκλινο 95 €/ημέρα και τρίκλινο 115 €/ημέρα. Βεβαίως υπάρχουν και αρκετά άλλα ξενοδο­χεία στην Αλεξανδρούπολη με περισσότερο προσιτή τιμή τα οποία οι συνάδελφοι μελισσοκόμοι μπορούν να αναζη­τήσουν μέσα από το διαδίκτυο.

Ποιοι μπορούν να το παρακολουθήσουν. Το Συνέδριο είναι επαγγελματικό από την άποψη ότι απευθύνεται σε μελισσοκόμους που έχουν μελίσσια και ασκούν τπν με­λισσοκομία. Αυτό δεν σημαίνει ότι αφορά αποκλειστι­κά τους επαγγελματίες μελισσοκόμους. Το Συνέδριο είναι εξίσου χρήσιμο και απαραίτητο για ερασιτέχνες, για άτο­μα με μικρό αριθμό μελισσιών, για νέους μελισσοκόμους ή ακόμα για άτομα που σκοπεύουν να ασχοληθούν με τη μέλισσα. Δεν χρειάζονται μελισσοκομικά Βιβλιάρια ανα­γνώρισης των μελισσοκόμων.

Ελεύθερη η είσοδος για το Συνέδριο. Το Συνέδριο μπο­ρούν να το παρακολουθήσουν ελεύθερα χωρίς κανένα κόστος εισόδου όσοι επιθυμούν. Η είσοδος είναι ελεύθε­ρη.

Έκθεση μελισσοκομικών εφοδίων. Δεν θα υπάρξει έκθεση μελισσοκομικών εφοδίων. Οι χορηγοί όμως θα έχουν τη δυνατότητα να εκθέσουν αντιπροσωπευτικά είδη σε πάγκο που θα τους διατεθεί καθώς επίσης θα μοιρά­σουν ενημερωτικό υλικό, θα υπάρξει επίσης δυνατότητα επίδειξης ευρεσιτεχνιών σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο.

Πρακτικά του Συνεδρίου; Από το πρόγραμμα του Συ­νεδρίου φαίνεται ότι θα παρουσιαστούν σημαντικά θέμα­τα που απασχολούν τον μελισσοκόμο τόσο στην επαγγελ­ματική εξάσκηση τπς μελισσοκομίας όσο και στον τρόπο που εκπροσωπείται από τους φορείς των μελισοοκόμων. Η έκδοαη πρακτικών με τις εισηγήσεις και τα συμπερά­σματα ασφαλώς θα αποτελέσουν σύμβουλο αλλά και τεκ­μήριο των απόψεων και των προτεινόμενων λύσεων γι’ αυτό και η Οργανωτική Επιτροπή θα καταβάλει κάθε προ­σπάθεια για την έκδοσή τους. Το κόστος έκδοσης (10-15 ευρώ) εφόσον δεν βρεθούν χορηγοί, θα καταβληθεί από τους συνέδρους που θα ζητήσουν τα πρακτικά.

Δυνατότητα παρέμβασης: Το πρόγραμμα έχει διαμορ­φωθεί και είναι αρκετά γεμάτο. Την πρώτη ημέρα του Συ­νεδρίου οι ομιλητές θα έχουν αυστηρά 15 λεπτά και 5 λε­πτά ερωτήσεις. Στο τέλος του Συνεδρίου θα υπάρξουν 40 λεπτά για συζήτηση. Μικρές παρεμβάσεις με σχετικά θέ­ματα είτε στο στάδιο των ερωτήσεων είτε στο κλείσιμο της πρώτης ημέρας είναι επιθυμητές. Η Οργανωτική Επιτρο­πή παρακαλεί τους Συνέδρους να σεβαστούν το πολύτι­μο του χρόνου και οι παρεμβάσεις και ερωτήσεις να εί­ναι συγκεκριμένες και στοχευόμενες στην άντληση χρή­σιμων πληροφοριών.

Την δεύτερη ημέρα οι ομιλητές θα έχουν 20 λεπτά χω­ρίς ερωτήσεις. Οι ερωτήσεις και οι παρεμβάσεις θα γί­νουν μετά από τις δύο διακριτές ενότητες. Ασφαλώς ισχύ­ουν όσα ειπώθηκαν για την πρώτη ημέρα.

Πιστοποιητικό παρακολούθησης. Στους Συνέδρους θα δοθεί εφόσον το ζητήσουν πιστοποιητικό παρακολούθη­σης των εργασιών του Συνεδρίου.

Χορηγίες: Όσοι επιθυμούν να είναι χορηγοί του συνε­δρίου μπορούν να επικοινωνήσουν με τα μέλη της Οργα­νωτικής Επιτροπής του συνεδρίου. Στην διάθεση των χο­ρηγών θα υπάρχει πάγκος για να εκθέσουν τα κυριότερα προϊόντα τους.

Από την Οργανωτική Επιτροπή.

Τηλέφωνα επικοινωνίας Πασχάλης Χριστοδούλου 6977573859 Αντώνης Μάσαλας 6937553306