Τα αρκετά και καλά μελίσσια του Φεβρουαρίου δίνουν ελπιδοφόρα προοπτική για προγραμματισμό παραγωγικών μετακινήσεων

Η βασίλισσα αρχίζει την ωοτοκία της στα μισά του χειμώνα,δηλαδή το Γεάρη και την αυξάνει ελεγχόμενα με την προοδευτική βελτίωση του καιρού και την πορεία της προς την Ανοιξη,έτσι που να έχει ανανεωθεί ο πληθυσμός στα μέσα του Φλεβάρη και τα μελίσσια που χάνονται είναι εκείνα που δεν μπόρεσαν να ανανεώσουν τον πληθυσμό τους.

Έτσι, ο μελισσοκόμος πρέπει να θεωρεί αναμενόμενη μείωση του πληθυσμού 25-50 % μέσα στο χειμώνα.Αλλά πρέπει να κάνει προσπάθεια για τη μείωση αυτής της απώλειας,για να βοηθήση την αύξηση της παραγωγής.Και αυτή η προσπάθεια αποδίδει με την εφαρμογή προηγουμένων αναρτήσεων που συμβουλεύουν, για την επάρκεια των τροφών ξεχειμωνιάσματος,την καλή τοποθεσία των μελισσιών για ξεχειμώνιασμα, την έγκαιρη και κατάλληλη συνένωση των αδυνάτων μελισσιών,αλλά πρώτιστα την καταπολέμηση των βαρρόα το Δεκέμβριο με την εφαρμογή της ανάρτησης 16/12/2012,που δίνει οδηγίες με πληρότητα.

Τα αρκετά και καλά μελίσσια του Φεβρουαρίου δίνουν ελπιδοφόρα προοπτική για προγραμματισμό παραγωγικών μετακινήσεων.

Βέβαια οι χειμερινές επιθεωρήσεις σε ακατάλληλες και ψυχρές μέρες προκαλούν ζημια στα μελίσσια.Αλλά τα ενοχλούμε κατάλληλες μέρες με σκοπό κύρια να προσθέσουμε τροφές καλές που έχουν ανάγκη.Και να μη ξεχαστεί ότι ο αερισμός των μελισσιών που διώχνει την υγρασία και ότι έχουν δοθεί οδηγίες λεπτομερείς σε προηγούμενες αναρτήσεις και το σακουλάκι μελοζαχαροζύμαρο πάνω από τη μελισσόσφαιρα αλλά το άνοιγμά του να είναι από κάτω.

Το σχέδιο για τη νέα χρονιά εξαρτάται από τα δεδομένα του Φεβρουαρίου,το δυναμικό των μελισσών ,τις καιρικες συνθήκες και τις μελισσοβοσκές που έχουμε επισημάνει: μελετώντας τις προηγούμενες σχετικές δημοσιεύσεις μας.

ΠΗΓΗ | ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ