ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ ANTIFREEZE COOLANT

-Αντιψυκτικό

-Αντιδιαβρωτικό

-Αντιθερμικό & Αντισκουριακό


Συσκ/σίες:
1 Lt, 4 Lt

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Προστασία στους -44 οC

Το ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ EXCEL ANTIFREEZE COOLANT είναι αντιψυκτικό, αντιδιαβρωτικό κυκλωμάτων ψύξης αυτοκινήτων, αντιθερμικό και αντισκουριακό. Είναι κατάλληλο για ψυγεία αυτοκινήτων, κλειστά κυκλώματα καλοριφέρ και ηλιακούς θερμοσίφωνες.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ-ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Τοποθετήστε την κατάλληλη ποσότητα προϊόντος στο ψυγείο του αυτοκινήτου, σύμφωνα με τον πίνακα που παραβάλετε παρακάτω. Νερό προστίθεται ως τη στάθμη που ορίζει ο κατασκευαστής του αυτοκινήτου. Για την αποτροπή προβλημάτων στη λειτουργία του κινητήρα, τη διάβρωση του ψυγείου και των ψυκτικών τμημάτων των κυλίνδρων, πρέπει να διατηρείται η κατάλληλη πυκνότητα στο ψυκτικό υγρό.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Να αποθηκεύεται σε θερμοκρασίες από 5ο C έως 40ο C.