ΝΙΤΡΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΝΙΤΡΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Χρήση: Γενικής χρήσης & καθαρισμού.
Συσκ/σίες: 1Lt, 5Lt, 17Lt

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΝΙΤΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ EXCEL είναι προϊόν κατάλληλο για διάλυση βερνικοχρωμάτων, όταν αυτά θα εφαρμοστούν με τη χρήση πιστολιού ή πινέλου. Ως αποτέλεσμα έχουμε την επιτάχυνση του στεγνώματος των χρωμάτων. Είναι επίσης κατάλληλο για τον καθαρισμό των εργαλείων μας.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ-ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Ως προς την χρήση του ως διαλύτη, ακολουθείστε τις οδηγίες που αναγράφονται σε κάθε προϊόν.