ΠΑΡΑΦΛΟΥ – PARAFLU

-Αντιδιαβρωτικό

-Αντιθερμικό

-Αντισκουριακό


Συσκ/σίες:
1 Lt, 4 Lt

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το ΠΑΡΑΦΛΟΥ – PARAFLU EXCEL είναι αντιψυκτικό, αντισκουριακό, αντιθερμικό, προστατεύει το σύστημα από διαβρώσεις και άλατα. Περιέχει διάφορα αντιδιαβρωτικά – αντιαφριστικά πρόσθετα. Κατάλληλο και για συστήματα από αλουμίνιο.  Αντιψυκτική ικανότητα μέχρι -25οC.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Να αποθηκεύεται σε θερμοκρασίες από 5ο C έως 40ο C.