5.ΥΔΡΟΧΡΩΜΑ

5.ΥΔΡΟΧΡΩΜΑ

-Μεγάλη Λευκότητα
-Εύκολη Εφαρμογή
-Πολύ Καλό Άπλωμα