ΚΟΛΛΑ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΣ

ΚΟΛΛΑ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΣ

-Ταχείας πήξεως
-Αντοχή στις θερμοκρασίες, χτυπήματα, κραδασμούς, υγρασία

ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΚΟΛΛΑ

ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΚΟΛΛΑ

-Ταχείας πήξεως
-Αντοχή στις θερμοκρασίες, χτυπήματα, κραδασμούς, υγρασία

ΚΟΛΛΑ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ

ΚΟΛΛΑ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ

-Ταχείας πήξεως
-Αντοχή στις θερμοκρασίες, χτυπήματα, κραδασμούς, υγρασία

ΒΕΝΖΙΝΟΚΟΛΛΑ

ΒΕΝΖΙΝΟΚΟΛΛΑ

-Έτοιµη για χρήση
-Επαλείφεται πολύ εύκολα
-Μεγάλη ικανότητα πρόσφυσης